NÄRPRODUCERAD FJÄRRVÄRME, BIOAGROPELLET
OCH BIOKOL - FRÅN ÅKERNS RESTPRODUKTER

BIOAGRO Energy™ – Ett komplett system från restprodukter till biopellets och fjärrvärme.

BIOAGRO Energy™ är en produktionsanläggning som omvandlar torra restprodukter från jordbruket till bränslepellets och fjärrvärme till den lokala bygden. Spannmålsavrens och andra agrara avfallsprodukter med låg densitet är för närvarande en ekonomisk belastning för lokala lantbrukare och spannmålshandlare – förutom att vara en belastning på miljön – med metanutsläpp som följd.

Systemet ersätter användningen av olja och el för uppvärmning med ett förnyelsebart alternativ. Askan som produceras kan återföras som näring till åkrarna.

Storskalig anläggning för produktion Bioagropellets™

BIOAGRO Energy är en storskalig anläggning för produktion av andra generationens pellets – Bioagropellets™. Dessa produceras genom att uppgradera restbiomassa till ett miljömässigt hållbart agrobränsle. Företaget erbjuder försäljning av denna nya pellet och även konsulttjänster för att sätta upp nya BIOAGRO-anläggningar. BIOAGRO Energy är en anläggning som ger 100% fossilfri uppvärmning för ekonomibyggnader och industriprocesser. Anläggningen skapades under EU-LIFE projektet BIOAGRO.

pelletsBIOAGRO-pellets™

BIOAGRO Energy är en produktionsanläggning för en ny typ av bränsle – BIOAGRO-pellets™ . Bioagropellets™ har en specialkomponerad sammansättning som ger bättre förbränning jämfört med att förbränna restprodukterna som de är.

Forskning & utveckling

Unik möjlighet för agroenergi­-forskning och utveckling: Det nuvarande BIOAGRO Energy systemet erbjuder en storskalig anläggning för test, utveckling, demonstration och forskning. Hela cykeln från restbiomassa till askprover hanteras här.

BIOAGRO™ System

Pelletsproduktionen vid BIOAGRO-anläggningen sker i industriell skala vilket innebär att en användare kan glädjas åt en uppvärmning som är helt oberoende av fossila bränslen och endast har ett minimum av syragasutsläpp.

Kontakta oss

Skicka e-post: sob@skanefro.se

eller ring oss: 0414-412 500

eller besök oss: Storgatan 1, 272 93 Tommarp

eller skicka ett meddelande med formuläret nedan: