Inlägg av admin_bioagroenergy

BIOAGRO Energy is creating new jobs on the countryside

The BIOAGRO Energy system was not only selected as being ”Best of the Best”, when evaluated by the EU member states, is also creating jobs on the Swedish countryside by turning agricultural waste into valuable heating pellets. This is highlighted in a new report from the EU Commission. http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/jobs_skills.pdf

BIOAGRO Energy-invigning 30 november 2009 (2009-10-21)

Invigningen av BIOAGRO Energy äger rum den 30 november, kl 16.00 i Tommarp. Inbjudna gäster är forskare, journalister och företagare – totalt 150 personer. Under evenemanget kommer hela BIOAGRO-systemet – från råvara i form av biomassa av lantbruksavfall till färdig bioenergi – visas för gästerna och en galamiddag serveras.

Nyheter ang. BIOAGRO-systemets klimateffekt (2009-10-21)

Avfall och biprodukter omvandlas till energi och reducerar Skånefrö:s utsläpp av koldioxid med 540 ton om året. Det är allra längst söderut i Sverige, i Tommarp, som ett EU-projekt pågår där Skånefrö tillsammans med sin partner HOTAB byter ut all uppvärmning med olja och el mot ett återvinningsbart alternativ som dessutom ger ett energiöverskott. Projektet […]