Inlägg av David Andersson

Unik klimatpositiv fjärrvärme med biokolproduktion från jordbrukets restprodukter

Unik klimatpositiv fjärrvärme med biokolproduktion från jordbrukets restprodukter.   Ett unikt projekt har startats, som skall skapa klimatpositiv fjärrvärme från pyrolys av jordbrukets restprodukter. Värmeproduktionen tar bort koldioxid från atmosfären och binder fast den i form av biokol i åkerjord och även allsvenska fotbollsplaner på sikt. Detta industriella projekt genomförs av utsädesbolaget Skånefrö AB och […]

Bioagro Energy i stor rapport – Klimatutmaningen 2.0

I Sverige finns en politisk enighet gällande klimatutmaningen. Nu finns ett förslag till ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Klimatlagen och nya klimatmål ska ge Sverige en ambitiös, långsiktig och stabil klimatpolitik. Klimatutmaningen 2.0 var en halvdagskonferens med fokus på klimataffektiva företag som förebilder för andra företag, där Skånefrö och satsningen BIOAGRO Energy var ett av […]

BIOAGRO Energy is creating new jobs on the countryside

The BIOAGRO Energy system was not only selected as being ”Best of the Best”, when evaluated by the EU member states, is also creating jobs on the Swedish countryside by turning agricultural waste into valuable heating pellets. This is highlighted in a new report from the EU Commission. http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/jobs_skills.pdf

BIOAGRO Energy-invigning 30 november 2009 (2009-10-21)

Invigningen av BIOAGRO Energy äger rum den 30 november, kl 16.00 i Tommarp. Inbjudna gäster är forskare, journalister och företagare – totalt 150 personer. Under evenemanget kommer hela BIOAGRO-systemet – från råvara i form av biomassa av lantbruksavfall till färdig bioenergi – visas för gästerna och en galamiddag serveras.