Inlägg av David Andersson

Unik klimatpositiv fjärrvärme med biokolproduktion från jordbrukets restprodukter

Unik klimatpositiv fjärrvärme med biokolproduktion från jordbrukets restprodukter.   Ett unikt projekt har startats, som skall skapa klimatpositiv fjärrvärme från pyrolys av jordbrukets restprodukter. Värmeproduktionen tar bort koldioxid från atmosfären och binder fast den i form av biokol i åkerjord och även allsvenska fotbollsplaner på sikt. Detta industriella projekt genomförs av utsädesbolaget Skånefrö AB och […]

Bioagro Energy i stor rapport – Klimatutmaningen 2.0

I Sverige finns en politisk enighet gällande klimatutmaningen. Nu finns ett förslag till ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Klimatlagen och nya klimatmål ska ge Sverige en ambitiös, långsiktig och stabil klimatpolitik. Klimatutmaningen 2.0 var en halvdagskonferens med fokus på klimataffektiva företag som förebilder för andra företag, där Skånefrö och satsningen BIOAGRO Energy var ett av […]