Inlägg av David Andersson

Nyheter ang. BIOAGRO-systemets klimateffekt (2009-10-21)

Avfall och biprodukter omvandlas till energi och reducerar Skånefrö:s utsläpp av koldioxid med 540 ton om året. Det är allra längst söderut i Sverige, i Tommarp, som ett EU-projekt pågår där Skånefrö tillsammans med sin partner HOTAB byter ut all uppvärmning med olja och el mot ett återvinningsbart alternativ som dessutom ger ett energiöverskott. Projektet […]