Bioagro Energy i stor rapport – Klimatutmaningen 2.0

I Sverige finns en politisk enighet gällande klimatutmaningen. Nu finns ett förslag till ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Klimatlagen och nya klimatmål ska ge Sverige en ambitiös, långsiktig och stabil klimatpolitik. Klimatutmaningen 2.0 var en halvdagskonferens med fokus på klimataffektiva företag som förebilder för andra företag, där Skånefrö och satsningen BIOAGRO Energy var ett av de exempel som visades upp i en rapport kring klimatutmaningen för Sverige.

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren hade tillsammans med ett 15-tal företag tagit fram en rapport som beskriver företagens klimatarbete. Rapporten släpps till konferensen och en länk till denna finns här: http://www.handelskammaren.com/fileadmin/user_upload/N%C3%A4tverk/Tankesmedja/klimatutmaningen-clean_01.pdf