BIOAGRO Energy-invigning 30 november 2009 (2009-10-21)

Invigningen av BIOAGRO Energy äger rum den 30 november, kl 16.00 i Tommarp. Inbjudna gäster är forskare, journalister och företagare – totalt 150 personer. Under evenemanget kommer hela BIOAGRO-systemet – från råvara i form av biomassa av lantbruksavfall till färdig bioenergi – visas för gästerna och en galamiddag serveras.