BIOAGRO Energy skapar arbetstillfällen (2013-06-14)

BIOAGRO var utvalt som ”Best of the Best” av EU-kommissionen. Nu har en ny studie genomförts gällande arbetstillfällen som skapas – där framstår BIOAGR…