BIOAGRO Energy™-systemlösning

Pelletsproduktionen vid BIOAGRO-anläggningen sker i industriell skala vilket innebär att en användare kan glädjas åt en uppvärmning som är helt oberoende av fossila bränslen och endast har ett minimum av syragasutsläpp. Mängden spannmålsavfall från Skånefrös frörensningen har minskat med 100 %. Flertalet organisationer och företag har dessutom redan visat intresse för att leverera sin specifika restbiomassa till BIOAGRO:s produktionsanläggning. Detta, i kombination med det intresse som visats projektet från besök från över 50 länder, visar att sektorn för energiproduktion baserad på restbiomassa från lantbruket bara är i sin linda. Detta är ett första steg mot en förnyelsebar energikälla.