Bioagro Energy i stor rapport – Klimatutmaningen 2.0

I Sverige finns en politisk enighet gällande klimatutmaningen. Nu finns ett förslag till ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Klimatlagen och nya klimatmål ska ge Sverige en ambitiös, långsiktig och stabil klimatpolitik. Klimatutmaningen 2.0 var en halvdagskonferens med fokus på klimataffektiva företag som förebilder för andra företag, där Skånefrö och satsningen BIOAGRO Energy var ett av de exempel som visades upp i en rapport kring klimatutmaningen för Sverige.

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren hade tillsammans med ett 15-tal företag tagit fram en rapport som beskriver företagens klimatarbete. Rapporten släpps till konferensen och en länk till denna finns här: http://www.handelskammaren.com/fileadmin/user_upload/N%C3%A4tverk/Tankesmedja/klimatutmaningen-clean_01.pdf

BIOAGRO Energy Expanding district heating capacity

BIOAGRO Energy can soon provide with a heightened capacity for district heating. This was made possible by expanding the system with 500 kW HOTAB Bioagrofire furnace at the Hamm…

BIOAGRO Energy skapar arbetstillfällen (2013-06-14)

BIOAGRO var utvalt som ”Best of the Best” av EU-kommissionen. Nu har en ny studie genomförts gällande arbetstillfällen som skapas – där framstår BIOAGR…

BIOAGRO Energy-invigning 30 november 2009 (2009-10-21)

Invigningen av BIOAGRO Energy äger rum den 30 november, kl 16.00 i Tommarp. Inbjudna gäster är forskare, journalister och företagare – totalt 150 personer. Under evenemanget kommer hela BIOAGRO-systemet – från råvara i form av biomassa av lantbruksavfall till färdig bioenergi – visas för gästerna och en galamiddag serveras.

Nyheter ang. BIOAGRO-systemets klimateffekt (2009-10-21)

Avfall och biprodukter omvandlas till energi och reducerar Skånefrö:s utsläpp av koldioxid med 540 ton om året. Det är allra längst söderut i Sverige, i Tommarp, som ett EU-projekt pågår där Skånefrö tillsammans med sin partner HOTAB byter ut all uppvärmning med olja och el mot ett återvinningsbart alternativ som dessutom ger ett energiöverskott. Projektet sker i samarbete med ÄFAB och Chalmers Tekniska högskola genom innovationsbolaget Ecoera Bioful Engineering, och koordinerar forskning, utveckling, test och demonstration i ett unikt samspel där lågkvalitativa biprodukter från lantbruket omvandlas till användbar energi.

”Redan idag finns det en mycket stor outnyttjad källa av råvaror från lantbrukssektorn som inte har exploaterats till fullo som en tillgång för förnyelsebar energi.” menade Sven-Olof Bernhoff, VD för Skånefrö och projektledare för BIOAGRO-projektet, vid en presskonferens med anledning av byggstarten av produktionsanläggningen den 2 april 2007.