BIOAGRO-pellets som utvecklingsplattform

Unik möjlighet för agroenergiforskning och utveckling: Det nuvarande BIOAGRO Energy systemet erbjuder en storskalig anläggning för test, utveckling, demonstration och forskning. Hela cykeln från restbiomassa till askprover hanteras här.

Jag är mycket imponerad av BIOAGRO Energy-systemet.” (Björn Kjellström, Prof. Emeritus Energisystem, KTH)

Genom att hela 13 olika silos för biomassa och fyra mikrodoseringsbehållare för olika miljövänliga tillsatser används i anläggningen är möjligheterna i det närmast obegränsade för ett forskningsteam som vill producera olika sorters blandade agropellets och följa dess förbränning. Efter produktion följer systemet upp och dokumenterar hela förbränningsprocessen för att ge underlag till forskning och utveckling från början till slut.

IMG_2434
Storskalig kapacitet på 3 ton per timme för industriell utveckling.

BIOAGRO Energy:s forskningsanläggning är utrustad med toppmoderna informationssystem för att länka pelletskvaliteter till specifika förbränningsparametrar. Anläggningen är nu tillgänglig både för universitetsforskare och utveckling och forskning inom den privata sektorn. Alla forskningsresultat ägs av respektive forskare och behandlas under full sekretess.

IMG_3693

Förbränningen kan följas genom hela processen. Data registreras och lagras för senare användning och analys.

IMG_2622

Sampling can be done in the industry-scale system

Bilder_labbet_002
Ett nära samarbete med universitet och högskolor har pågått under hela utvecklingstiden av BIOAGRO Energy-systemet.

BIOAGRO_081
Alla förbränningsparametrar kan lätt lagras och relateras till specifika pelletsrecept.

IMG_1447

Additives of your choice can be used for verifying your specific development hypotheses.

IMG_2459

Ash is collected and can be sampled at all times.