Klimatförändring

Det är allmänt känt att användningen av fossila bränslen som kol och olja bidrar till klimatförändringar genom utsläpp av växthusgaser. Det aktuella utsläppet av växthusgaser till atmosfären överskrider de värsta prognoserna som nu pekar mot en ökning av den övergripande globala temperaturen med 6 C – vilket motsvarar ett ”worst-case scenario” – det värsta som kan hända – enligt FN:s Klimatpanel IPCC.

Mänsklighetens utmaning är att hitta alternativa energikällor. Biomassa är ansedd som en ”koldioxidneutral” energikälla eftersom förbränning endast frigör samma mängd koldioxid som bands i biomassan under dess tillväxtperiod. Att ersätta fossila bränslen med bränslen gjorda av biomassa skulle vara ett sätt att minska utsläppet av växthusgaser. Emellertid finns det ytterligare en viktig energirelaterad utmaning som måste mötas: mänsklighetens globala mattillgång.

bildsaknas
Klimatförändring pågår i detta ögonblick.