Pelletsproduktion och försäljning

BIOAGRO Energy är en produktionsanläggning för en ny typ av bränsle – BIOAGRO-pelletsTM . BioagropelletsTM har en specialkomponerad sammansättning som ger bättre förbränning jämfört med att förbränna restprodukterna som de är. Detta uppnås genom att blanda biomassafraktioner med miljövänliga tillsatser så att ett uppgraderat bränsle skapas med hållbarare energibalans och bättre egenskaper vad gäller askbildning och utsläpp.

Vid den befintliga BIOAGRO Energy-anläggningen kan intresserade kunder köpa pellets producerade av lokalt tillgängliga jordbruksrestprodukter. Det är också möjligt att hyra produktionskapacitet och köpa konsulttjänster vid anläggningen för egen utveckling.


En specialkomponerad blandning av tillsatser och spannmålsavrens bildar ett homogent, kostnadseffektivt bränsle med låg miljöpåverkan – BIOAGRO-pelletsTM.

IMG_3994
Specifika tillsatser i blandningarna av biomassa för pelletsproduktion säkerställer att problem med asksintring och syragasutsläpp minskas.

TruckloadBIOAGRO
BIOAGRO-pelletsTM levereras till kund via bulktransport. Närmaste industriella lasthamn finns endast 30 min bort.