Nyheter ang. BIOAGRO-systemets klimateffekt (2009-10-21)

Avfall och biprodukter omvandlas till energi och reducerar Skånefrö:s utsläpp av koldioxid med 540 ton om året. Det är allra längst söderut i Sverige, i Tommarp, som ett EU-projekt pågår där Skånefrö tillsammans med sin partner HOTAB byter ut all uppvärmning med olja och el mot ett återvinningsbart alternativ som dessutom ger ett energiöverskott. Projektet sker i samarbete med ÄFAB och Chalmers Tekniska högskola genom innovationsbolaget Ecoera Bioful Engineering, och koordinerar forskning, utveckling, test och demonstration i ett unikt samspel där lågkvalitativa biprodukter från lantbruket omvandlas till användbar energi.

”Redan idag finns det en mycket stor outnyttjad källa av råvaror från lantbrukssektorn som inte har exploaterats till fullo som en tillgång för förnyelsebar energi.” menade Sven-Olof Bernhoff, VD för Skånefrö och projektledare för BIOAGRO-projektet, vid en presskonferens med anledning av byggstarten av produktionsanläggningen den 2 april 2007.