BIOAGRO EnergyTM – Ett komplett system från restprodukter till biopellets och fjärrvärme.

BIOAGRO EnergyTM är en produktionsanläggning som omvandlar torra restprodukter från jordbruket till bränslepellets och fjärrvärme till den lokala bygden. Spannmålsavrens och andra agrara avfallsprodukter med låg densitet är för närvarande en ekonomisk belastning för lokala lantbrukare och spannmålshandlare – förutom att vara en belastning på miljön – med metanutsläpp som följd

Systemet ersätter användningen av olja och el för uppvärmning med ett förnyelsebart alternativ. Askan som produceras kan återföras som näring till åkrarna.

BIOAGRO Energy-anläggningen är ett resultat av ett projekt med inriktning på att utveckla och implementera en innovativ metod att reducera växthusgas från lantbrukssektorn. Projektet involverade utsädesindustrin, förbränningsteknisk industri samt den akademiska världen. Resultatet blev en komplett produktionsanläggning som både reducerar mängden avfall från lantbruket, är en förnyelsebar energikälla, producerar bränsle som är ”koldioxidneutralt” och fungerar som en demo-anläggning.

Projektet realiserades av två projektpartners – Skånefrö AB och förbränningsteknikföretaget HOTAB. Projektet var medfinansierat av EU Kommissionens LIFE-program med en projektbudget på totalt 5,2 miljoner EURO.

IMG_3697
BIOAGRO Energy-anläggningen

BIOAGRO_chain
BIOAGRO-processen – ett slutet kretslopp från restprodukter till aska.

BIOAGRO_081
Toppmodernt förbränningssystem utvecklat av HOTAB